AquaCure LogoHemSwimmingpool/SpabadTillsatsfiltretHur det användsÅterförsäljareKontakta AquaCure

Enkel montering i tre steg:

Tillsatsfiltret AquaCure består av ett miljövänligt material och används på poolens befintliga filterpatron.

Steps

1. Trä på tillsatsfiltret AquaCure på poolens befintliga filterpatron. 2. Placera filterpatronen i pumpen. 3. Efter 1 dygn byts tillsatsfiltret AquaCure. Ett nytt tillsatsfilter träs på filterpatron som spolats ren.

AquaCure

 


Beställ AquaCure AquaCure Info

© 2010-2016 AquaCure